понеделник, 12 декември 2011 г.

Коледна магия

Hello,I love Christmas time!! Soon she is coming ...
Home immediately felt the Christmas spirit as we decorated the Christmas tree, my son wrote a letter to Santa Claus and as every year I decided to add a paper toy made by me for the Christmas. It remains only to plate glued to the cup and hang them on the tree

Здравейте, обичате ли Коледа - аз я обожавам!!!! И ето, че тя наближава...
Вкъщи веднага се усети коледния дух щом украсихме елхата, написахме писмо до дядо коледа и както всяка година реших да добавя хартиена играчка за елхата от мен. Остава само да ги залепя чинийката за чашката и да ги закача на елхата


At the moment I saw these original papers immediately wanted could work with them.
Cozy Knitted Winter Patts {CU} by Miss Tiina
В момента, в който видях тези оригинални хартии веднага ме засърбяха ръцете да направя нещо с тях.


I used a free Paper Tea Cup and Saucer templates, designed by Laura Campbell
Използвах безплатния темплейт Paper Tea Cup and Saucer, designed by Laura Campbell.
Сигурна съм, че му се зарадвате!!!

Can you keep a secret? On Christmas miracles happen, but also spring ... birds come from the south, storks also expect .... stork bring me a beautiful little baby.
Можете ли да пазите тайна? По Коледа се случват чудеса, напролет също...птиците идват от юг, щъркелите също....очаквам щъркелът да ми донесе едно прекрасно малко бебче.